Om læreverket

Access to English: Literature

John Anthony, Richard Burgess, Robert Mikkelsen,Theresa Bowles Sørhus


Elevene arbeider med litteratur, film, arkitektur og andre kunstarter og får oppleve engelskfaget som krevende, lærerikt og inspirerende. Oversiktsartiklene er grundige og gir forståelse og innsikt samtidig som elevene får utviklet sine språkkunnskaper og formuleringsevner gjennom oppgavene. 


Læreverket gir en grundig innføring i de litterære strømningene og samfunnsutviklingen forøvrig i periodene. Forfatternes mål er å gi elevene et solid faglig grunnlag gjennom oversiktstekster - på en form og i et språk som motiverer.


Litteraturutvalget til de forskjellige periodene er gjort etter flere kriterier: den skal være representative for perioden, men også allmenngyldig. Det har vært viktig å vise at eldre litteratur ikke er museumsstykker, men levende uttrykk som kommuniserer også med i vår tid.


Ikke bare litteratur

I tillegg til litteratur, fins blant annet artikler og opplegg omkring kunst, musikk, arkitektur og film. Elevene kan høre og se ideer og tanker i periodene, ikke bare lese om dem. Vi har lagt stor vekt på utvelgelsen av illustrasjoner, og mange av dem er satt inn i en kontekst og krever like stor oppmerksomhet som en tekst.


Skriftlig og muntlig kommunikasjon

Kurset setter høye krav til både skriftlig og muntlig framstillingsevne hos elevene. Boka inneholder fem grundige ”skrivekurs” med oppgaver som leder dem trinnvis gjennom de forskjellige fasene fram til et vellykket essay.


Lærer-CD-er

Alle litterære tekster, dikt, sanger og lytteøvinger er innspilt på CD. Et utvalg av tekstene vil også ligge som lydspor på nettstedet access.cappelen.no


access.cappelen.no

Access to English: Literature får et innholdsrikt, gratis fagnettsted med egen ressurs for læreren. Hver tekst får ekstra materiale. Her vil elevene finne stoff til ekstra fordypning i litteratur, kunst, musikk og arkitektur.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.05.2008

© Cappelen Damm AS